“กรมราชทัณฑ์ รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี พ้นจากการระบาดเพิ่ม 1 แห่ง”
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่
4 กันยายน 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 468 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 417 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 51 ราย) รักษาหายเพิ่ม 74 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มี
ผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณท์ 3,549 ราย (กลุ่มสีเขียว 86.99 สีเหลือง 12.2% และสีแดง0.9%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 463 ราย ปริมณฑล 460 ราย และต่างจังหวัด 2,626 ราย
นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ พบเรือนจำระบาดเพิ่ม 2 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
และเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ขณะที่มีเรือนจำพ้นจากการระบาดเพิ่ม 1 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ส่งผลให้
ยังคงมีเรือนจำสีแดง 40 แห่ง และเรือนจำสีขาวที่ไม่มีการแพร่ระบาด 102 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม
54,038 ราย หรือ 91.2% ของผู้ติดเชื้อสะสม 59,236 ราย เสียชีวิตสะสม 127 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2%ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่