เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 กำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดปทุมธานี ฐานคลองหลวงเมืองใหม่ ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนน้ำท่วม ในพื้นที่ ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยการเดินทางไปครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่น นางวาสนา สาลีผลหรือผู้ใหญ่แหม่ม ผู้ใหญ่บ้านตำบลของตนเองนั้นมีผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเดือดร้อน จำนวน 536 ครัวเรือน โดยมีประชาชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ รับผิดชอบ9หมู่บ้าน
ดังนั้นทางทางมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดปทุมธานี ฐานคลองหลวงเมืองใหม่ ได้รวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคมาจากพี่น้องอาสาสมัคร ตลอดจนพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ทำการจัดตั้งโรงครัวชั่วคราวขึ้น เพื่อประกอบอาหารทำข้าวกล่องจำนวนทั้งสิ้น 3,500 กล่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงพระสงฆ์ที่ไม่สามารถออกมาบิณฑบาตรได้
อนึ่งพื้นที่ตำบลท่าตะกู อำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มีประชาชนเดือดร้อนถึง 1,529ราย ถูกน้ำท่วมมีปริมาณจำนวนมาก บางพื้นที่มีความลึกถึง4เมตร วัด โรงเรียน จมอยู่ใต้น้ำ หลายเส้นทางมีน้ำท่วมขัง การสัญจรบางจุดลำบาก ประชาชนต้องมาอาศัยกางเต๊ณฑ์นอนบริเวณริมถนน จำนวนหลายจุด ขณะนี้หลายหน่วยงาน ยังคงเข้าให้การช่วยเหลือ

<script async custom-element="amp-auto-ads"
        src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">
</script>

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่