วันนี้ (21 พ.ย. 64) เวลา 11:00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ภายใต้แนวคิด “Connect the Dots : Design the Future” รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานและเลขานุการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมพิธี

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รางวัลสำเภาทองเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ ซึ่งหอการค้าไทยได้ดำเนินการ ให้เกียรติกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยพิจารณาจากการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ที่จะทำให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและความประสงค์ของคนในพื้นที่  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และธนาคาร เป็นความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ระหว่างรัฐและเอกชน ที่จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดำเนินไปได้ ผู้ประกอบการสามารถประกอบการเดินไปได้ ด้วยการสนับสนุนภาคเอกชนตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ กฎหมายตอบสนองตามบริบทของพื้นที่ ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ. จังหวัด) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่