นายสมชาย สวยวิชา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ เพื่อประเทศชาติ และนางสาวนิภาวรรณ บุตรเขียว รองประธานสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้จัดงานมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคล องค์กร ธุรกิจตัวอย่างดีเด่น และงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของผู้สื่อข่าว ทุนละ 5,000 บาท มากว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 ทางสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวป้ายแดง ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นงานข่าวอย่างไร ขาดประสบการณ์ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่มีพวก ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป จะแนะนำฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานข่าวได้จริงอย่างง่ายๆ รวดเร็ว สามารถเริ่มงานข่าวได้ทันที สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ หรืออยากจะทำธุรกิจข่าวก็ได้ โดยเน้นปฏิบัติงานจริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง และสูตรสำเร็จ โดยเปิดการฝึกอบรม/สัมมนาแบบเร่งรัดให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะเกิดศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในวงการสื่อสารมวลชนได้ในระดับหนึ่ง
หรือผู้ที่เริ่มงานข่าวอยู่แล้ว โดยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์ความสามารถ สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ
สมาพันธ์ฯ ได้รับเชิญวิทยากรในแวดวงสื่อสารมวลชนมืออาชีพและมีชื่อเสียง และมีความชำนาญเชี่ยวชาญมีประสบการณ์จริง จะนำความรู้มาถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง
ในการนี้ สมาพันธ์ฯ ได้ร่วมกับ นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง โดยทางสมาคมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา และในปี 2565 กำลังจัดตั้งโรงเรียนเตรียมนักข่าว ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ได้แก่ งานมอบรางวัล “เกียรติยศตำรวจไทย”, รางวัล “ปิดทองหลังพระ”, “นักข่าวป้ายแดง” และอื่นๆ,
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ”

 • ส่งเสริมผู้ต้องการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุกแขนงทุกประเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในอาชีพสื่อสารมวลชน และเพิ่มประสบการณ์สู่ความก้าวหน้า
 • ส่งเสริมให้เกิดผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชน-ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั่วประเทศ
 • ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
  -3- เน้นการฝึกอบรม/สัมมนาการปฏิบัติงานจริงในการทำข่าวอย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้รวดเร็วทันที
 • เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์จริงจาก วิทยากรผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชน
 • เรียนรู้หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่ควรรู้ กรณีศึกษา การเรียนรู้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ปัญหา การแก้ไขปัญหา การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 • ส่งเสริมหน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจที่ต้องการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
 • เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ให้ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็วและทันที
 • สร้างโอกาสสร้างช่องทางใหม่ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ
  หัวข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่