จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โดมอเนกประสงค์ วัดแสงสรรค์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย คณะจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่องการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่จากเทศบาล 4 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลตำบลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานส่วนราชการในอำเภอธัญบุรี เข้าร่วมพิธีการและทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกวัดแสงสรรค์ เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบตลอดริมคลองส่งน้ำคลอง 2 ธัญบุรี ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม

แสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ ฟื้นฟูให้ลำคลองให้ใสสะอาด สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศ และคุณภาพน้ำในลำคลอง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่