พาณิชย์ฯปทุมธานี โชว์ศักยภาพสินค้าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ยอดขายมากกว่า 50 ล้านบาท
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมด้วยนายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางสาวนิพทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายเชาวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางสุดาลักษ์ ชินวิรารัฒน์ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทั้ง 4 จังหวัด รวมถึงนักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาเจรจาการค้า เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ
นายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผย การจัดงาน “Local Market วิถีชุมชน คนใกล้กรุง” ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลุ่มภาคกลางปริมณฑล ประกอบไปด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและนครปฐม ภายใต้โครงการ ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวงพาณิชย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันผู้ประกอบการ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาด มีการเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน การจัดเจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ส่งออก และผู้นำเข้าในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดมูลค่าการค้าที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืนต่อไป

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่