พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์เกษตร”
สานต่องานพ่อ ต่อยอดพันธุกรรมข้าว 7 – 8 พฤษภาคม 2565

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์เกษตร” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พบกับองค์ความรู้ ด้านการเกษตร พันธุกรรมข้าวสายพันธุ์พื้นบ้าน พร้อมการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป จุใจ กับตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในราคามิตรภาพ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี หรือรับชมภาพบรรยากาศงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์เกษตรเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพันธุกรรมข้าวท้องถิ่นและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรม ครั้งแรกกับการนำพันธุ์ข้าวเก่าแก่และหายาก กว่า 66 สายพันธุ์ อาทิ ข้าวเล้าแตก ข้าวหอมนาคา ข้าวไร่ และอีกมากมาย นำมาให้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ และเกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน กระผมขอเชิญชวนประชาชนเยาวชนที่สนใจด้านการเกษตรร่วมเรียนรู้ สืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนต่อไป”
ภายในงานจัดเต็มอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กว่า 8 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรสายพันธุ์ข้าวและการแปรรูป โดยอาจารย์ จรังศรี มาดีสุขสถิตย์ หลักสูตรการทำข้าวหมาก โดยอาจารย์สุธีรา แฟงชัยภูมิ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ หลักสูตรนวัตกรรมการทำนาประหยัดต้นทุน โดยอาจารย์เชาว์วัช หนูทอง วิศวกรชาวนาแห่งละโว้ธานี จ.ลพบุรี หลักสูตรสบู่ธรรมชาติจากข้าว โดยอาจารย์สุพัตรา อุตสาหะ และหลักสูตรการทำหัวเชื้อ EM ใช้เอง โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา จ.นครปฐม โดยเปิดให้เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ

ส่งข่าวเด็ด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่