พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานใหญ่มหกรรม “สืบสานงานพ่อ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อราษฎรไทย ด้านการเกษตร
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีภารกิจในการเผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร และการขับเคลื่อนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมให้เป็น ที่ประจักษ์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อ เพื่อเผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร และร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตรจากทุกภูมิภาค มาแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้ ด้านการเกษตร ผู้เป็นต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจริง พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อีกมากมาย”
เริ่มด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร “อารยเกษตร น้ำใจ ความหวัง จากราชทัณฑ์สู่พระราชวังดุสิต” นำเสนอรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา” ที่ทรงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมถึงราษฎรได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรตาม ภูมิปัญญาพื้นบ้านคือการ “ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา” เพื่อให้ราษฎรสามารถจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้ตลอดทั้งปี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ด้านพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พร้อมด้วยภาคีความร่วมมือ

ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการพึ่งพาตนเองจากทฤษฎีสู่รูปธรรมที่จับต้องได้จริง ในนิทรรศการเครือข่ายคลินิกเกษตร กูรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 10 ฐานการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติตัวจริง เสียงจริง เช่น ฐานปลูกได้ “ขยาย” เป็น ฐานดิน น้ำ ดี ด้วยจุลินทรีย์ ฐาน Smart Farmer ฐานคุณหมอ จ้อ “สมุนไพร” ฐานต้นทุนต่ำ พลังงานสูง เป็นต้น
จัดอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเปิดให้เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online อาทิ หลักสูตรปรุงดิน ปลูกพืช หลักสูตรนวัตกรรม IOT เพื่อการเกษตร หลักสูตรเกษตรสมคิด หลากหลายเทคนิคปลูกพืช หลักสูตรโซล่าเซลล์กับเรื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หลักสูตรโคขุน เงินล้าน หลักสูตรผงสมุนไพรขัดผิว หลักสูตรเทมเป้ เพื่อสุขภาพ เป็นต้นทุกหลักสูตรเรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยา
ขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการเกษตรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติจริง และเน้นย้ำ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สามารถรับชมบรรยากาศภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง 3 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ติดตามอ่านข่าวทุกประเด็นตามช่องทางได้ที่

https://www.instagram.com/songkhaodedthailand/

https://www.facebook.com/SONGKHAODEDTHAILAND

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

ส่งข่าวเด็ด

ตรงข่าว กระชับ ฉับไว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่