วันนี้ ( 8 ส.ค.65 ) เวลา 13.00 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี
ใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-ภิน-นะ มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุติ) เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง กอ.รมน. ปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

ด้วยในปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู งานหัตถศิลป์อันงดงามหลากหลายสาขา ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในครอบครัว นำความผาสุกร่มเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ การนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ/จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม รจนาบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีดังกล่าวและคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อเชิญไปถวายวัดทั่วราชอาณาจักร สำหรับนำไปแสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-ราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันธรรมสวนะตลอดทั้งปี 2565

จังหวัดปทุมธานี ได้รับประทานคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ/จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 196 ชุด เพื่อนำไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัด นำไปแสดงเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และในวันธรรมสวนะ ตลอดปีพุทธศักราช 2565

จะไม่พลาดข่าวสำคัญ ติดตามผลงานอ่านข่าวได้ที่

https://www.facebook.com/SONGKHAODEDTHAILAND

https://www.facebook.com/groups/www.songkhaodedthailand

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

ติดตามข่าวสารผ่าน line เพี่มเราเป็นเพื่อน

https://lin.ee/2mwTIpT

ติดต่อโฆษณา 0860754561

ส่งข่าวเด็ด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่