วันที่ 23 ส.ค. 65 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณศาลหลักเมืองปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีสักการะพระปทุมธรรมราชและบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 โดยมี นายวีระ สากุล ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตํารวจโท คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจตรี พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ร่วมประกอบพิธี

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ในวันนี้ (23 ส.ค. 65) นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวจังหวัดปทุมธานี อันเป็นวันที่ระลึกการประกอบพิธีฉลองเมือง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2521 โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ถือกำหนดให้วันที่ 23 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดจวบจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีได้ก่อสร้างขึ้นตามรูปแบบของกรมศิลปากร โดยได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 และเมื่อการก่อสร้างศาลหลักเมืองและเสาหลักเมืองแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมยอดเสาหลักเมืองพร้อมกับแผ่นทองดวงเมือง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2521 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานให้นำมาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี

 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวอีกว่า พระปทุมธรรมราช  พระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามมาเป็นระยะเวลา 122 ปีล่วงมาแล้ว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีและพุทธศาสนิกชนทั่วไปสักการะกราบไหว้บูชา โดยเชื่อว่าหากขอพรองค์ท่าน ก็จะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานและความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ ในส่วนขององค์พระปทุมธรรมราช ซึ่งประดิษฐาน ณ หอพระปทุมธรรมราช ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีองค์นี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้พระราชทานนาม "พระปทุมธรรมราช" และเผื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาล โดยได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานพิธีเบิกเนตรด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปตราบจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ในพิธีสักการะพระปทุมธรรมราชและบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 นี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้อัญเชิญ "พระพุทธอภัยมงคลสมังคี" เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะตามพระราชวินิจฉัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พร้อมพระบรมราชจักรีวงศ์ ในปี พ.ศ. 2524 และพระราชทานเป็นพระมิ่งขวัญประจำจังหวัด เพื่อที่จะได้ทรงอภิบาลรักษาพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นสิริมงคลในชีวิต อีกด้วย

จะไม่พลาดข่าวสำคัญ ติดตามผลงานอ่านข่าวได้ที่

https://www.facebook.com/SONGKHAODEDTHAILAND

https://www.facebook.com/groups/www.songkhaodedthailand

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

https://lin.ee/2mwTIpT

ปทุมธานี จัดพิธีสักการะพระปทุมธรรมราชและพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพร้อมอัญเชิญ “พระพุทธอภัยมงคลสมังคี”

ตรงข่าว กระชับ ฉับไว

ส่งข่าวเด็ด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่