วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
๒๘ กันยายน World Rabies Day ๒o๒๒ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๑ ซอยรังสิต -ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๑ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ๒๘ กันยายน World Rabies Day ๒๐๒๒ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ” การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์อบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ เครือข่ายในชุมชน กระตุ้นเตือนหรือสร้างจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชนทั่วไป และเครือข่ายในชุมชน

เผยแพร่ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ และได้จัดกิจกรรม วันป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก ๒๘ กันยายน World Rabies Day ๒๐๒๒ ทั้งนี้เทศบาลนครรังสิตได้มือร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธัญบุรี โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โดยการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขแมวเพื่อลดจำนวนประชากรและลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กล่าวคือ โรคพิษสุนัขบ้า ต้องหมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษา เป็นโรคที่มีความรุนแรงแต่สามารถป้องกันได้ ดังคำว่า “ โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ” ซึ่งการจัดโครงการมีระยะเวลา จำนวน ๑ วัน มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำ อาสาสมัคร ประชาชน
และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิต รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน อีกทั้งยังได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนเครือข่ายสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธัญบุรี โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

จะไม่พลาดข่าวสำคัญ ติดตามผลงานอ่านข่าวได้ที่

https://www.facebook.com/groups/www.songkhaodedthailand

https://www.facebook.com/SONGKHAODEDTHAILAND

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

https://lin.ee/2mwTIpT

ส่งข่าวเด็ด

ตรงข่าว กระชับ ฉับไว

นายกเทศมนตรีนครรังสิต ประธานเปิดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่