วันนี้ (28 ต.ค.65) เวลา 14.00 น. ที่ วัดทวีการะอนันต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางลักษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำนุบำรุงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นมาและกำหนดจัดไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 รวม 10 ครั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่