วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ตลาดกินซ่า ท่ารถตู้ต่างจังหวัดขาออก (ตรงข้ามศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดปทุมธานี โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวต้อนรับ และมี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสาว ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลำดับที่ 1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนเทศบาลนครรังสิต กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมพิธีเปิด โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี

ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมาย และแนวทางที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล ภายใต้กลไกของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ ทั้งในถนน สายหลักและถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทาง สัญจรในช่วงปีใหม่ การนำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุม ปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ ตลอดจนถึง การดำเนินการ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ ด้วยความเร็ว และเมาสุรา เพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่