เมื่อวันที่ 12 ก.พ.66 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้านำโดยนายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกอบต.คลองห้า นายอัศวิน วงค์นาค ที่ปรึกษานายกอบต.คลองห้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนอบต.คลองห้าได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ คลองห้า พาคนรักวิ่ง KLONG5 LOVER TO RUN#1 บริเวณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในงานได้มีได้มีประชาชนและเยาวชนพร้อมทั้งคู่รักเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1500คน
ด้านนายนุกูล เกาะโพธิ์ นายกอบต.คลองห้า กล่าวว่า วันนี้เป็นการกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ คลองห้า พาคนรักวิ่ง KLONG5 LOVER TO RUN#1 ของอบต.คลองห้าซึ่งงานในวันนี้ที่เราจัดขึ้นก็เป็นครั้งแรก แต่ประชาชนทั้งชาว ต.คลองห้าและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า1500คน ซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนหันมารักสุขภาพและทั้งยังสร้างความรักความสามัคคี และก็ใกล้วันแห่งความรักที่จะมาถึงก็อยากให้ทุกคนรักกันให้กันมาจับมือกัน