นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เผยผลการลงพื้นที่สุ่มตรวจสภาพรถตู้โดยสารสาธารณะ และความพร้อมของพนักงานขับรถ บริเวณสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) หรือวินรถตู้ หลังจากมีผู้โดยสารร้องเรียนเรื่องการให้บริการ และการบรรทุกเกินที่นั่งของรถตู้โดยสาร จากการตรวจสอบไม่พบรถตู้โดยสารที่ออกจากสถานีขนส่งฯ บรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กำหนด แต่เพื่อป้องกันผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารการเดินรถ ออกประกาศคำสั่งฯ แจ้งผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารสาธารณะ เพิ่มโทษการบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง จากเดิมลงโทษปรับ 5,000 บาท และหากกระทำผิดซ้ำ พักรถ 7 วัน เป็นลงโทษปรับ 5,000 บาท ให้พักรถทันที 7 วัน และหากมีการกระทำผิดซ้ำอีกจะพิจารณาโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป
.
นอกจากนี้ บขส. ยังได้ขอความร่วมมือผู้โดยสาร หากพบปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือพบการขายตั๋วเกินที่นั่ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีขนส่งฯ ได้ทันที หรือร้องเรียน ได้ที่ บขส. Call Center 1490
ติดตามรับชม อ่านข่าว ทุกช่องทาง คลิก!!