14 มิถุนายน 2566, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศ ไทย พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ร่วมประกาศผลสำเร็จจากโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ยกระดับทักษะ ดิจิทัลและทักษะสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเตรียมความพร้อมเยาวชนคนรุ่นใหม่ สู่การเป็น “นักดิจิทัลพัฒนาเมือง” ก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นระบบบริการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของเมือง ในแง่มุมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดและ เป็นรูปธรรม เผยช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผน Smart City มากกว่า 120 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยประเมินว่า จะสามารถสร้างมูลค่าการลงทุนตามแผนฯ ได้กว่า 66,000 ล้านบาท
โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ กัปตันเมืองท้องถิ่น และผู้นำเมืองร่วมขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ ผลสำเร็จจาก “โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2” (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า คณะผู้บริหาร ผู้นํ้าเมือง และหน่วยงานพันธมิตรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่โครงการที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ในกิจกรรม SCA#2 Final Pitching 2023
เทศบาลนครรังสิต นำโดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นายรัชรกรณ์ นครสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กัปตัน SCA#2 เทศบาลนครรังสิต และ นายธิติเทพ ดำนอก นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เข้ารับรางวัลและประกาศนียบัตร โดยเทศบาลนครรังสิต ได้รับรางวัลโครงการริเริ่มพัฒนาเมืองอัจฉริยะดีเด่นด้าน Smart living จาก โครงการระบบดูแลผู้สูงอายุด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลืออัจฉริยะ และด้าน Smart mobility จาก โครงการป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ซึ่งทั้ง 2 โครงการที่ได้รับรางวัล ถือเป็นโครงการที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมือง และในแผนการดำเนินงานมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาของเมือง อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างชัดเจน

ติดตามรับชม อ่านข่าว ทุกช่องทาง คลิก!!

https://www.linkedin.com/in/songkhaoded-channel-undefined-867125252/

https://twitter.com/songkhaoded

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg