เมื่อเวลา 20.00น.วันที่ 25ธันวาคม2566 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานปล่อยแถวมอบนโยบายการออกปฏิบัติในวันวันคริสต์มาส และใกล้ถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวง พ.ต.ท.กวินเวทย์ วิริยะสิริภักดี. รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณะสุข เจ้าหน้าที่สรรพสามิตรรวม80นาย ร่วมปล่อยโดยพร้อมเพรียงกัน
นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นวันคริสต์มาส และใกล้ถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567 เป็นช่วงที่สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการได้จัดเตรียมงานหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง ซึ่งอาจทำให้สถานที่ดังกล่าวเกิดความไม่ปลอดภัย ตลอดจนอาจมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน และเพื่อให้การควบคุมดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงวันคริสต์มาส เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยจากการออกตรวจในพื้นที่ทั้ง7ตำบลเขตรับผิดชอบอำเภอคลองหลวงโดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น2ชุด ไม่พบการกระทำความผิดทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานบริการ เช่นป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยภายในร้าน ห้ามพกพาอาวุธ ทางหนีไฟ ความสว่างภายในร้าน ถังเคมีดับเพลิง ความสะอาดของห้องประกอบอาการและการกำจัดขยะ ห้ามให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ และต้องปิดให้บริการตามเวลาที่กำหนด.