เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.66 นายภาสกร บุญญลักษม์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่ 2 และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สนับสนุนภารกิจการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ พื้นที่ภายในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เพื่อป้องกันและค้นหาแหล่งซุกซ่อนยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ ตลอดจนสิ่งของต้องห้าม ตามนโยบาย“5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง, เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค1, ตำรวจ สภ.คลองห้า,เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี