วันที่ 5 ม.ค.67 นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง นางสาวลำพวน สุขสุเมฆ ท้องถิ่นอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคลองหลวง ได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกรอบๆอำเภอคลองหลวงและเทศบาลเมืองคลองหลวง เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนพร้อมทั้งลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ด้านนายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าซึ่งการที่เรามาทำถังขยะเปียกในวันนี้เราเริ่มต้นที่สถานที่ราชการและบ้านพักของข้าราชการที่อาศัยอยู่รอบๆบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงโดยเฉพาะที่หน้าอำเภอคลองหลวงก็จะมีร้านค้ามากมายก็ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนหรือเครดิตคาร์บอนซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเราทำที่หน้าอำเภอนี้ก็จะได้ให้พ่อค้า แม่ค้านำเศษอาหารที่ย่อยสลายเป็นอินทรีย์ได้ เช่นเปลือกผลไม้ หรือเศษอาหาร มาทิ้งในถังขยะเปียกที่เราเตรียมเอาไว้ให้ มันจะเกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยและเป็นสารอาหารของต้นไม้ได้

ขยะเปียกที่พี่น้องประชาชนใส่ถุงไปทิ้งในถังขยะก็จะทำให้ส่งกลิ่นเหม็น ถ้าเราลดขยะตรงนี้ได้ก็จะเหลือแต่ขยะแห้งการกำจัดก็จะง่ายขึ้น ถ้าเราคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางได้นั้นก็จะดี และยังเหลือขยะที่เป็นขวดพลาสติกก็จะขายได้ ส่วนถุงพลาสติกที่เป็นหูหิ้วก็นำกลับมาใช้ซ้ำได้พร้อมทั้งถุงแกงถ้าล้างดีๆแล้วนำไปตากแห้งก็นำไปขายได้ ถ้าดูอย่างนี้แล้วส่วนที่เป็นขยะจริงๆก็เหลือน้อยแทบจะไม่มีเลย ก็จะลดภาระองค์กรส่วนท้องถิ่นลงได้ และทางกรมส่งเสริมองค์กรส่วนท้องถิ่นก็จะได้มีการดำเนินจริง เพื่อที่นำไปเป็นข้อมูล เพื่อที่จะนำไปแปลเป็นเงินเพื่อที่นำกลับมาให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นและเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี