นายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ติดตามกวดขันสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่อง
ตามที่มีการเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง กรณีมีชาวบ้านร้องเรียนสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านถนนเลียบคลอง 6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ปล่อยให้นักศึกษาและเยาวชนเข้าใช้บริการ อีกทั้งยังเปิดเกินเวลา นั้น

ภายใต้การสั่งการและอำนวยการของ
นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 23.30 น. ถึง 00.30 น. ของวันรุ่งขึ้น

นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยนายรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายไพทูรย์ แสงสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่ 2 ประเภทประจำกองและสำรองจำนวน 20 นาย ตรวจจัดระเบียบสังคมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ย่านคลอง 6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี จำนวน 3 ร้าน

1. ร้าน Check in
– ตรวจค้นอาวุธการ์ดประจำร้าน ไม่พบอาวุธ
– ตรวจบัตรประจำตัวผู้มาใช้บริการ จำนวน 180 คน ไม่พบบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– ร้านปิดให้บริการเวลา 24.00 น.

2. ร้านก็แล้วแต่
– ตรวจค้นอาวุธการ์ดประจำร้าน ไม่พบอาวุธ
– ตรวจบัตรประจำตัวผู้มาใช้บริการ จำนวน 35 คน ไม่พบบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– ร้านปิดให้บริการเวลา 24.00 น.

3. ร้านสราญรมย์ (ปิดให้บริการ)

การนี้ นายอำเภอคลองหลวง ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ เข้มงวดกวดขันเรื่องยาเสพติดมิให้มีการนำยาเสพติดมาใช้ภายในร้านหรือปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติด ห้ามพกพาอาวุธเข้าไปภายในร้านโดยเด็ดขาด ห้ามเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดทางเพศหรือพฤติกรรมอันส่อเป็นการล่วงละเมิดทางเพศภายในร้าน

ซึ่งนายอำเภอคลองหลวง ได้สั่งการให้ ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง ติดตามกวดขันสถานบันเทิงในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจริงจังต่อไป