เมื่อวันที่ 21 ม.ค.67 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ต.คลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรมปิดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”ประจำปี พ.ศ. 2567จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายบำรุง รื่นเริง สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง เจ้าหน้าที่ภูธรจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวง และหัวหน้าส่วนพร้อมประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ด้านนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าซึ่งวันนี้เป็นวันที่แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่ายถูกรถบิ๊กไบค์ที่ ส.ต.ต.นราวิชย์ ชนเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลายจึงเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยด้วย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จึงให้ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ทุกระดับ ดำเนินการรณรงค์ทางข้ามทางม้าลาย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษาสถานพยาบาล ให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน ที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วมทางแยก ทางข้าม หรือทางม้าลาย และหยุดให้คนข้าม ในทางข้าม หรือทางม้าลาย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการ สวมหมวกนิรภัย100% ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ นั้นในการนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567จังหวัดปทุมธานี ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนักให้แก่บุคลากรภาครัฐประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน