คืนวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๒๓.๑๔ น. ภายใต้การสั่งการและอำนวยการของ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดจังหวัดปทุมธานี สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายธีระศักดิ์ รัตนะ ป้องกันจังหวัดปทุมธานี นายวินันท์ เจริญเวช จ่าจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดปทุมธานี เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร เจ้าหน้าที่สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี และสมาชิก อส.ร้อย.บก.บร. บก.อส.จ.ปทุมธานี บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นำโดย พ.ต.อ.หฤษฎ์ คำจุมพลผกก.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี สำนักงาน ปปส. ภาค ๑ นำโดย นางสาวปิยมาพร นามวงษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวง นำโดย นายรัชพงษ์ ศิริมี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง นำโดย พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ จงรักษ์ รรท.รอง.ผกก.ป.สภ.คลองหลวง เข้าตรวจสอบร้าน ตั้งอยู่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยขณะชุดปฏิบัติการพิเศษฯ เข้าตรวจสอบ พบว่าร้านดังกล่าวมีการเปิดให้บริการตามปกติ มีลูกค้าเข้ามานั่งดื่มกินจำนวนมาก และเห็นว่าร้านที่เปิดให้บริการ โดยลูกค้าจะต้องเดินไปสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคาน์เตอร์และให้ไปรับสินค้าที่ใต้บันไดทางขึ้นร้าน จึงได้จับกุม ผู้จัดการร้าน ในข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนคำสั่ง จังหวัดปทุมธานี ปี ๒๕๖๑ สั่งปิดสถานประกอบ การร้าน ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำหรับร้านดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งปิดและห้ามใช้เป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ แต่ต่อมาร้านได้เปิดให้บริการอีกโดยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นร้าน ซึ่งตั้งอยู่สถานที่เดิม และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกครั้งในข้อหาร่วมกันขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดสถานบริการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จังหวัดปทุมธานีได้รับเรื่องร้องเรียนว่าร้านดังกล่าวได้เปิดให้บริการอีกซึ่งอาจมีการกระทำผิดกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานีตรวจสอบ พบการการกระทำผิดกฎหมายจริง

ทั้งนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ได้มีการสั่งการให้เข้มงวดสถานบริการที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา มอมเมาเยาวชน ซึ่งร้านที่ถูกจับกุมโดยชุดปฏิบติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี ห่างจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แค่เพียง 8 เมตร รายรอบไปด้วยหอพักนักศึกษา โดนจับมาทั้งหมด 7 ครั้ง โดนสั่งปิดสถานที่ห้ามเปิดสถานบริการตลอดไป ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เมื่อปี 2561 แต่ยังฝ่าฝืน ดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จนนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้