ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดงาน “ มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี ” ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี …..
นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี ” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ทั้งนี้นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ตลอดจนเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานฯ ณ โอกาสนี้ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีหลากชนชาติ ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่น การจัดงาน “ มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี ” จะเป็นการช่วยส่งเสริมอนุรักษ์สร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว และทำให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีเป็นที่แพร่หลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการนำมรดกภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ทำให้คนรู้จักจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะมีการจัดงานมหกรรมปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาดนตรีปี่พาทย์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของประเทศ ทำให้เกิดการรวมพลังรวมตัว สร้างความยิ่งใหญ่ของดนตรีปี่พาทย์ปทุมธานีด้วย ทั้งนี้ งาน “ มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี ” ในครั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมายให้จัดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ผ่านการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมโดยงาน “ มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี ” กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP กว่า 80 ร้านค้า การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาหารท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการ “ ภาพเก่า เล่าอดีต และภาพถ่ายวิถีชีวิตเมืองปทุมธานี ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงและการจัดแสดงดนตรีปี่พาทย์เมืองปทุมธานีให้ได้รับชมกันตลอดงาน