วันนี้ (15 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น. ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอลำลูกกา นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี (รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับ คุณคริส พาร์สันส์ รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นเอเชีย คณะผู้บริหาร บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่