วันนี้ (22 ก.ย.64) เวลา 10.30 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนเก่งและดี ของจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอําเภอคลองหลวง นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี
วันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี ครั้งที่สอง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง เครือข่ายผู้นำชุมชนและอาสาสมัครผู้มีผลงานดีเด่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานราชการและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 48 รางวัล ประกอบด้วย

  1. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 รางวัล
  2. พิธีส่งมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มอบให้อำเภอ ละ 1 ชุด
  3. รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล
  4. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ / ลูกจ้าง และพนักงานราชการดีเด่น จำนวน 7 รางวัล
  5. ประกาศเกียรติบัตร ผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 36 รางวัล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่