วันนี้ (30 ก.ย.64) เวลา 14.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ ชุมชนวัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยได้พบปะพูดคุยและมอบสิ่งของให้กับชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนวัดน้ำวน และติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากบริเวณท่าเรือวัดน้ำวน จนถึงท่าเรือกรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมือง นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์ ผอ.โครงการชลประทานปทุมธานีนายวัชระ สิงโตทอง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี น.ส.นวลประภัสสร์ พละศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

<script async custom-element="amp-auto-ads"
        src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">
</script>

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่