วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้แถลงผลการดำเนินงาน และสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 9 ธันวาคม 2564 รวมรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งสิ้น 11,267 ราย นับว่า มูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์มากกว่าปี 2563 (ปี 2563 รับร้องทุกข์ 10,147 ราย) จำนวน 1,120 ราย คิดเป็น 11.03 %

เรื่อง โดยจำแนกเป็นปัญหาต่างๆ ดังนี้

 1. ข่มขืน / อนาจาร 741 ราย
 2. ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย / กักขัง 994 ราย
 3. ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 96 ราย
 4. ยาเสพติด 265ราย
 5. คนหาย 70 ราย
 6. แรงงานไม่เป็นธรรม/ถูกหลอกทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ 32 ราย
 7. ปัญหาครอบครัว 1,510 ราย
 8. ขอความเป็นธรรม 744 ราย
 9. แช็ต / อินเทอร์เน็ต 206 ราย
 10. ขอความอนุเคราะห์ 832 ราย
 11. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 61 ราย
 12. ปัญหาอื่น ๆ อาทิ เรื่องเฉพาะส่วนตัว, อาการป่วย, กังวล หวาดกลัว 47 ราย
 13. ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 5,669 ราย
  รวม มูลนิธิปวีณาฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งสิ้น 11,267 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่