มท.1 กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เข้มมาตรการสกัดโควิด-19 ควบคู่ความปลอดภัยทางถนน บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันนี้ (30 ธ.ค. 64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่กำลังจะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ หรือการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกันแล้ว และบางส่วนกำลังจะเดินทางในช่วงเย็นวันนี้ โดยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มข้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควบคู่การสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด-19
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในส่วนของการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในการกำชับ และติดตามการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของผู้จัดหรือผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยองค์กร (COVID-Free Setting) ทั้งด้านด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) เช่น มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการวัดอุณหภูมิ มีระบบการลงทะเบียน ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing) มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกชัดเจน และมีการควบคุมจำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน และด้านการระบายอากาศ เป็นต้น รวมทั้งมีการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดงาน/พนักงาน (COVID FREE Personnel) ทั้งการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และการคัดกรองความเสี่ยงพร้อมบันทึกประวัติ โดยเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุด (Universal Prevention) และหมั่นตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องตระหนักและป้องกันอย่างสูงสุด
พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า นอกจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ยังได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการตามแผนและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ให้ความสำคัญกับการบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมโดยการปิดจุดเสี่ยงด้านกายภาพบนท้องถนนต่างๆ โดยเฉพาะทางร่วม ทางแยกและทางกลับรถ โดยให้ตรวจสอบสภาพถนน ติดตั้งป้ายให้ชัดเจน และบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีการตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมสำหรับการเดินทางตลอดจนให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำทางให้มีความปลอดภัย
“ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 นี้ กระทรวงมหาดไทย มีความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และหากมีกิจกรรมใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด หรือมีการกระทำผิดกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่มีละเว้น” พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 234/2564
วันที่ 30 ธ.ค. 2564

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่