พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ชวนเที่ยวงาน “อัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร” ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. เรียนรู้นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ชิม ชม ช้อป อาหารอร่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 100 ร้านค้า
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานอัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำนวัตกรรมการเกษตรมาสนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดอบรมวิชา ของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี”
ภายในงานมีการนำนวัตกรรม IOT (Internet of Things) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในด้านการเกษตร สู่การพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัจฉริยะ ลดเวลาการดูแล เพิ่มประสิทธิผลในการเพาะปลูกพืชสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ และประหยัดค่าใช้จ่ายมาจัดแสดงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้อีกด้วย
ด้านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติให้เข้าชมในราคาพิเศษ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum ไปกับ 4 พื้นที่การเรียนรู้พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลภายในงาน
ทั้งนี้ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ร่วมรับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลใกล้ชิดในรูปแบบวิถีใหม่ NEW NORMAL”
โดยผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่