โฆษกกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและไม่สามารถแก้ไขได้ทุกเรื่อง ผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567
วันนี้ (19 มี.ค. 65) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วานนี้ (18 มี.ค. 65) เวลา 13.30 น. ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน กลุ่มเป้าหมายตามข้อมูล TPMAP ที่ผ่านการรับรองข้อมูลฯ ระดับอำเภอ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รองนายกเหล่ากาชาด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่
โอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโฆษกกระทรวงมหาดไทย และคณะ เข้าเยี่ยมเยือนครัวเรือนรายนางอาง เอี่ยมผดุง อายุ 78 ปี ซึ่งไม่มีอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ บัตรสวัสดิการรัฐ มีปัญหาสุขภาพ ไอเรื้อรัง อาศัยอยู่กับบุตรสาว อายุ 36 ปี ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทำกุญแจ มีรายได้วันละ 300 บาท และบัตรสวัสดิการรัฐ และมีปัญหาสุขภาพกระดูกสะโพกหัก ขาหัก เดินไม่สะดวก เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ โดยจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของทีมพี่เลี้ยง ร่วมกับทีมตำบล และศูนย์อำนวยการและปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนระดับอำเภอ (ศจพ.อำเภอ) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พบว่าครัวเรือนดังกล่าวเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านสภาพความเป็นอยู่ บ้านชำรุด พื้นบ้านผุ หลังคาผุรั่ว ประตู หน้าต่างไม่แข็งแรง ซึ่งนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในฐานะประธาน ศจพ.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ได้แก่ 1) นายปรีชา เมืองอ่ำ ซึ่งเป็นนายจ้างเก่า เจ้าของบีบีรีสอร์ทจัดพื้นที่ให้สร้างบ้านอยู่อาศัย 2) เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้าน มูลค่า 120,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ สนับสนุนการถมที่เพื่อสร้างบ้าน 4) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 5) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม สนับสนุนเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท และ 6)นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่า พลเอก อนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศจพ. โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP และครัวเรือนอื่น ๆ พร้อมทั้งประสานงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย โดยได้เปิดช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งสภาพปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครัวเรือนเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
“หากพี่น้องประชาชนพบเห็นครัวเรือนที่มีสภาพปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถแจ้งไปยังนายอำเภอ ปลัดอําเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกท้องที่ท้องถิ่นทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เพื่อทีมพี่เลี้ยงเข้าทำการวิเคราะห์สภาพปัญหา และร่วมกับทีมตำบล และ ศจพ.อำเภอ บูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ทางรัฐบาลกำหนด โดยกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อที่จะให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวในช่วงท้าย
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 89/2565
วันที่ 19 มี.ค. 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่