เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 บรรยากาศที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้มีประชาชนแห่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างคึกคัก จากที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565
ทางด้านนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง มอบหมายให้ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนโดย”ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่” หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 หลังจากที่มีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ โดยครั้งนี้ จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียน เพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่ม ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ กระทรวงการคลัง มีการเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น ถึงวิธีการลงทะเบียนบัตรคนจน โดยเฉพาะแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ผ่านเว็บไซต์ADVERTISEMENTสามารถลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ โดยจะแบ่งสถานะการลงทะเบียนแบบคนมีครอบครัว และไม่มีครอบครัว 1. ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ใช้เอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน 2. ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ใช้เอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประชาชนบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรสและบุตรผู้ลงทะเบียน เดินทางมายังหน่วยรับลงทะเบียน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทม์ไลน์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไทม์ไลน์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตนอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ อีกด้วย แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ รายได้ และหนี้สิน ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน การรับรองความถูกต้อง การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมหลักฐาน ตามวันและเวลาทำการที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้ แบบฟอร์มลงทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ) บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย

จะไม่พลาดข่าวสำคัญ ติดตามผลงานอ่านข่าวได้ที่

https://www.facebook.com/groups/www.songkhaodedthailand

https://www.facebook.com/SONGKHAODEDTHAILAND

https://lin.ee/2mwTIpT

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

ตรงข่าว กระชับ ฉับไว

ปทุมธานี อำเภอคลองหลวงปชช.แห่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565

ส่งข่าวเด็ด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่