วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ที่ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการฝึกอบรมเสริมทักษะพบปะพูดคุยแบ่งปันความรู้ให้กับทีมอสรพิษ 4 จังหวัด เป็นเวลา 2 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสามารถเข้าช่วยเหลือสังคมได้อย่างปลอดภัยและชำนาญมากขึ้น โดยมีนายเอนก มากเทพพงษ์ประธานอสรพิษจังหวัดสุพรรณบุรี ,นางสาวบังอร สังข์ศิล ประธานอสรพิษปทุมธานี และทีมอสรพิษจังหวัดกำแพงเพชร,อสรพิษจังหวัดนครสวรรค์ และสมาชิคแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี โดยจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 4 จังหวัดทั้งหมด 25 ท่าน

บรรยายให้ความรู้ประเภทงูเพื่อให้มีความชำนาญและปลอดภัยอย่างถูกต้องและแยกแยะประเภทงู ตลอดจนพูดคุยได้และร่วมรับประทานอาหาร ในวันรุ่งขึ้นได้ออกปฏิบัติงานเพื่อ ลงมือปฏิบัติ หลังจากที่ประชาชนแจ้งมาว่าได้พบงู เมื่อถึงที่เกิดเหตุจึงได้ทราบและพบว่าเป็นงูสิงโชคดีที่งูที่พบไม่มีพิษและได้ทำการจับอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและอยู่ในที่ที่ปลอดภัย สร้างความดีใจให้กับทีมงานอสรพิษที่เดินทางมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เสร็จสิ้นภารกิจได้ร้องเพลงจับมือสามัคคี และทั้งนี้ที่ขาดไม่ได้ทีมอสรพิษทั้ง 4 จังหวัดขอขอบคุณ ปภ.ปทุมธานี ที่ได้อำนวยความสะดวกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่