ต้นเดือนมีนา พามารู้จักนวัตกรรม IOT พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมทำเอง ในวันที่ 4 – 5 มีนาคม นี้ เตรียมพบกับนวัตกรรมภาคการเกษตร อาทิ ระบบ IOT ที่นำมาประยุกต์ใช้ทั้งการปลูกผัก เพาะเห็ด ฯลฯพลาดไม่ได้ ชม ช้อป ของกิน ของใช้ สินค้าเกษตร ต้นไม้นานาชนิด ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานีติดต่อสอบถามโทร 0-2529-2212-13 หรือ 087-359-7171 , 094-649-2333