วันนี้ (15 มี.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 ณ คลองน้ำอ้อม บริเวณใต้ทางด่วนเชียงราก (เยื้องวัดดาวเรือง) โดยมี ปลัดจังหวัดปทุมธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายอำเภอสามโคก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดให้ความสำคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผักตบชวาและวัชพืชที่แพร่พันธุ์ในแหล่งต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำ การประกอบอาชีพของประชาชน การระบายน้ำ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ทุกหน่วยงาน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สมาชิกชมรมคนริมน้ำ และจิตอาสาพระราชทานทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชได้อย่างยั่งยืน ให้แม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ ของปทุมธานี อยู่คู่กับหมู่บ้านและชุมชนตลอดไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายของจังหวัดปทุมธานีในการผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนตลอดสองฝั่งคลอง นอกจากนี้ผักตบชวาที่เก็บได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและท้องถิ่นยังได้นำมาทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในการเกษตรอีกด้วย