เมื่อวันที่ 22 ก.ย.66 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้เดินทางไปที่ถนนพหลโยธินขาเข้า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำคลองหลวง เพื่อดูการตั้งเครื่องสูบน้ำของศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี เพื่อป้องกันน้ำท่วมบนพื้นผิวการจราจรพร้อมกันนี้ยังตรวจดูน้ำภายในคลองตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ด้านนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักลงมาในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงตั้งแต่คืนวันที่ 20 ก.ย.66 ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีน้ำท่วมบนพื้นผิวการจราจรน้ำระบายไม่ทันเป็นเหตุให้รถติดเป็นจำนวนมาก และหน่วยงานในพื้นที่เร่งระบายน้ำไปได้โดยเร็วในวันเดียวกันและในวันนี้ทางด้านอำเภอคลองหลวงก็ได้ประสานแขวงการปทุมธานี ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี เทศบาลเมืองคลองหลวง เกิดความไม่วางใจเกรงว่าถ้ามีฝนตกลงมาก็จะมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรอีกจึงได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มีหน้ากว้าง 14 นิ้ว สามารถระบายน้ำได้28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที มีติดตั้งฝั่งตรงข้ามโรงงานกู๊ดเยียร์เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากถนนลงสู่คลองหนึ่งและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรบนถนน
ส่วนน้ำในคลองตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลองเจ็ด ได้ประสานงานกับนายมานพ แจ่มมี ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ พร้อมด้วยนายศุภชัย ยังพึ่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรังปรุงระบบชลประทาน ดูเรื่องน้ำภายในคลองส่งปรากฏว่าขณะนี้คลองต่างๆก็ยังรับน้ำได้อยู่ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ก็จะได้นำเครื่องสูบน้ำมาตั้งเพื่อให้ระบายน้ำเข้าไปในคลองระพีพัฒน์ถ้าเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งและก็ได้ประสานงานไปทางนายอำเภอธัญบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ขอให้พี่น้องอย่าได้เป็นห่วง จากการติดตามสถานการณ์ตอนนี้เชื่อว่าลมหนาวจะมาเร็วขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งตนเองก็จะเกษียณอายุราชแล้วแต่ก็จะทำให้กับพี่น้องประชาชนจนวันสุดท้ายของอาชีพราชการ