เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.66 นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง หลังจากเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอ อำเภอคลองหลวงคนใหม่ซึ่งมีปลัดอำเภอทุกฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองหลวง พ.ต.ท.กวินเวทย์ วิริยะสิริภักดิ์ดี รองผกก.ป.สภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวง นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอคลองหลวง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลเมืองคลองหลวงและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีรั่วกำแพงบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอคลองหลวงและส่วนราชการใกล้เคียง เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานราชการให้เกิดความสบายตา สบายใจ สร้างอำเภอคลองหลวงเป็นอำเภอน่าอยู่ผม ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตนเองได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองหลวง วันนี้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวง มาปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีรั่วกำแพงบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอคลองหลวงและส่วนราชการใกล้เคียง เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานราชการให้เกิดความสบายตา สบายใจ สร้างอำเภอคลองหลวงเป็นอำเภอน่า
ด้านนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง กล่าวว่า ในนามเทศเมืองคลองหลวงก็ต้องขอต้อนรับนายนพดล พลซื่อ ที่มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอคลองหลวง อย่างยินดียิ่ง ซึ่งในครั้งนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่นายอำเภอมีดำริให้มีการจัดกรรมร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเริ่มจากบ้านเราก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง สภ.คลองหลวง สาธารณสุขอำเภอ เพื่อที่อำเภอคลองหลวงจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้น