เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง สั่งการให้นายไพทูรย์ แสงสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่ 2 จำนวน 30 นาย ได้ลงพื้นจับกุมผู้ต้องหาที่ขายน้ำต้มใบกระท่อมริมถนนซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง และสามารถจับกุมผู้จำหน่ายน้ำต้มกระท่อม จำนวน 9 รายพร้อมของกลางน้ำกระท่อมบรรจุขวด ขวดใหญ่ จำนวน 223 ขวด ขวดเล็ก 37 ขวด รวมทั้งหมด 260 ขวด พร้อมยึดยาแก้ไอจำนวนทั้งหมด81 ขวด โดยแจ้งหาข้อ 1. ประกอบกิจการ ผลิตนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (น้ำต้มพืชกระท่อม) ที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามมาตรา 6 (1) โดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศลำดับที่ 52 กระท่อมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ด้านนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง ได้ให้ข้อมูลว่าตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดกวดขันจับผู้ที่จำหน่ายน้ำต้มกระท่อมที่ขายอยู่ริมทางโดยทางนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จึงสั่งการให้ทุกอำเภอกวดขันจับกุมผู้ที่จำหน่ายน้ำต้มกระท่อม ซึ่งน้ำต้มกระท่อมเหล่านี้เยาวชนจะนำไปดื่มกินกันเป็นของมึนเมาชนิดหนึ่งและมีการนำไปผสมกับยาแก้ไอด้วย