พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “อัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร” ตลาดแห่งองค์ความรู้ และการแบ่งปัน เปิดให้ประชาชนเข้าเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร พร้อมองค์ความรู้ที่หลากหลาย พร้อมขบวนสินค้าแปรรูป ผลผลิตเกษตรปลอดภัย อาหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี
วันที่ 5 มีนาคม 2565 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “การจัดงานในครั้งนี้ชูองค์ความรู้เด่นในเรื่องของนวัตกรรมด้านการเกษตร เช่น นวัตกรรม IOT (Internet of Things) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในด้านการเกษตร เสมือนผู้ช่วยดูแลสวนอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่พังแล้วมาสร้างให้เกิดประโยชน์ให้เป็นอุปกรณ์หมุนเวียนที่ใช้ได้อีกครั้งและสร้างพลังงานราคาถูก ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านการจัดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการถึง 8 วิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำนวัตกรรมการเกษตรมาสนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”
ภายในงานมีการนำนวัตกรรม IOT (Internet of Things) นิทรรศการที่นำเสนอนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีมาบริหาร จัดการและดูแลแปลงอย่างอัจฉริยะ ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิผลในการเพาะปลูกพืชสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ และประหยัดค่าใช้จ่ายมาจัดแสดงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้อีกด้วย
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรกับวิทยากรมากประสบการณ์และเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ในหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตรอัจฉริยะนวัตกรรม IOT เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการแปลงเพื่อรองรับการใช้งานระบบ IOT อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเทคนิคการติดตั้ง โดยอาจารย์นิรันดร์ สมพงษ์ ตามด้วยหลักสูตรพลังงานทดแทน ทำอย่างไร ไม่แพง ที่จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมาปรับโฉมให้ใช้งานได้จริงทั้งในระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยอาจารย์ธีรยุทธ ทองเต่าอินทร์ สายสุขภาพพลาดไม่ได้กับหลักสูตรกินข้าวอย่างไร ไม่ให้ป่วย และฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ โดยอาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา เจ้าของสูตรต้นตำรับที่จะมาเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่หลายคนมองข้าม ปิดท้ายด้วยหลักสูตรไม้ประดับกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยอาจารย์ขวัญใจ เนตรหาญ ที่นำไม้ประดับรอบบ้านมาเพิ่มมูลค่าด้วยวัสดุที่หาง่าย รอบตัว โดยจัดอบรบในรูปแบบ Onsite จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คนต่อวิชา เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ Covid-19 และเผยแพร่ Online สามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube live ช่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
ด้านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวนำเสนอพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติให้เข้าชมในราคาพิเศษ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum 4 พื้นที่การเรียนรู้พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลภายในงาน พร้อมทั้งมีเกมเกษตรหรรษา จักรยานสูบน้ำ และขดลวดโซลาร์เซลล์
ทั้งนี้ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ covid – 19 อย่างเคร่งครัด ร่วมรับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลใกล้ชิดในรูปแบบวิถีใหม่ new normal”
โดยผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK โดยแสดงหลักฐานประกอบภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าร่วมงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ด้วย Application ไทยชนะ หรือสมุดสำหรับลงทะเบียน
นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงานยังเลือกช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ ตลาดพันธุ์ไม้จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือโดยตรงจากทั่วประเทศที่นำมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ

ติดตามอ่านข่าวทุกประเด็นตามช่องทางได้ที่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่