เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2565 ที่อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ได้เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรม “คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” “อาหารเป็นยาหรือยาเป็นอาหาร” มีการตรวจสุขภาพฟรีพร้อมรับสมุดสุขภาพ รวมถึงมอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองหลวง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงเข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน

ภายในกิจกรรมได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย บรรยากาศเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” และแนะนำการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “อาหารเป็นยาหรือยาเป็นอาหาร” กิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัด และการให้คำปรึกษาเรื่องผลตรวจสุขภาพแก่ประชาชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ นั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการดูแลสุขภาพ และการปรับพฤติกรรมเสี่ยงให้เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการคัดกรองสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคต้อกระจก รวมถึงส่งต่อกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มสงสัยรายใหม่ ให้ได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามสิทธิประโยชน์ และเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพระดับชุมชน

ด้านนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง กล่าวว่า ความสุขที่สุดในชีวิตประการหนึ่งของคนเรา คือ การมีสุขภาพที่ดี ร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีจิตใจที่ผ่องใสมีความสุข แต่ด้วยรูปแบบ และวิถีชีวิตประจำวันอันเร่งรีบ ทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยการดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อการดำเนินชีวิตได้ การสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของศาสนา จึงเป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจเข้มแข็งมีพลัง

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตัวเอง ขอกราบขอบคุณคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ทั้ง 2 กิจกรรมอย่างดียิ่ง ทั้งด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานเพื่อคนคลองหลวงสุขภาพดีชีวีเป็นสุข.

จะไม่พลาดข่าวสำคัญ ติดตามผลงานอ่านข่าวได้ที่

https://www.facebook.com/SONGKHAODEDTHAILAND

https://www.facebook.com/groups/www.songkhaodedthailand

https://www.youtube.com/channel/UCWTu07cP_-GNgtULQWtA8qg

https://lin.ee/2mwTIpT

ตรงข่าว กระชับ ฉับไว

ส่งข่าวเด็ด

ปทุมธานี เทศบาลอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายตรวจสุขภาพคนคลองหลวงฟรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่