ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เน้นย้ำ อส. ช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

วันนี้ (10 ก.พ.66) เวลา 09.30 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และให้โอวาท แก่เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางจินจณา โอสถธนากร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเสริมฝ่ายความมั่นคง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของทุกคน ขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน และฝากให้ช่วยดูแลในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในปี 2566 นี้ โดยขอให้ดำเนินการตรวจตราในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับจังหวัดปทุมธานี มีกองร้อยอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 กองร้อย มีอัตรากำลังพล จำนวน 120 อัตรา การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ของจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนา การมอบประกาศนียบัตรให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอลำลูกกาที่ 6 ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสมควรได้รับการประกาศเป็นกองร้อยมาตรฐาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 2 ราย การมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ทุน การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566 จำนวน 49 ทุน และการมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 120 นายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่