นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ คณะผู้บริหารกระทรวง เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี พร้อมชื่นชม “ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม “ จาก โคก หนอง นา สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) “ทำน้อยให้ได้มาก” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างยั่งยืน

 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 10.30 น. ที่โครงการ “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์ “ โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมรับทราบรายงานการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โครงการโคกอีโด่ยวัลเล่ย์” โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรม จากพระปัญญาวชิรโมลี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางวิชาการมาบวกกับหลักธรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินโครงการฯ พัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้ง ได้มีนำพลังงานทดแทนในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Internet of Things ( IOT) ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินโครงการทั้งระบบ เพิ่มความรวดเร็ว ได้ประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน พร้อมพัฒนาต่อยอดขยายผลไปสู่ชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model)  โดยมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอ ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
<script async custom-element="amp-auto-ads"
        src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">
</script>

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่