ก.ตร.เบอร์1#พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว “เจ้าสัวทันควัน”ชูนโยบายคืนสิทธิ์อันชอบธรรมตำรวจทั่ว ปท.#ก้าวทันโลก newstv
พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว เจ้าของฉายา “เจ้าสัวทันควัน” ชื่อนี้หลายคนคงจะคุ้นเคย ที่ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมตั้งให้ กับโครงการ “จับทันทีจ่ายทันควัน” เพื่อเป็นรางวัล และเป็นขวัญกำลังใจให้ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่ง ผบก.น.๙
พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว กับบทบาทใหม่ในฐานะผู้สมัครคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) ซึ่งได้หมายเลข 1 พร้อมๆ กับเดินสายพบปะข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอนโยบายหากได้รับเลือกเข้ามาเป็น คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำให้กับตำรวจทั่วประเทศ คือเรื่อง ยศ ตำแหน่งของตำรวจ และสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของตำรวจที่จะต้องได้รับ โดยมิต้องร้องขอ และโดยเฉพาะการเลื่อนขั้นความอาวุโส ของตำรวจควรจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมากกว่า 50 %
นี่คือนโยบายในการหาเสียงของ พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผู้สมัครหมายเลข 1 ที่ได้หาเสียงไว้เพื่อการคืนความเป็นธรรมให้กับตำรวจทั่วประเทศที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นตามคุณงามความดี
พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผู้สมัคร ก.ตร. เบอร์ 1 เปิดเผยว่า การที่เราจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) เราจะต้องดำเนินการจัดระเบียบตำรวจทั่วประเทศให้ได้ อาทิ การออกกฎระเบียบในการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม หรือ การสนับสนุนให้ตำรวจได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลัง
และที่สำคัญเราจะต้องดูแลแก้ไขกฎระเบียบ เรื่องยศ เรื่องตำแหน่ง เรื่องสิทธิประโยชน์ระดับรองผู้กำกับจะต้องได้รับความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ งานด้านการสอบสวน งานป้องกันปราบปราม การจราจร เพราะโรงพักและเจ้าพนักงานเป็นหัวใจหลักในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น ที่จะต้องอยู่ดูแลใกล้ชิดพี่น้องประชาชน ฉะนั้นต้องมีงบประมาณให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้พี่น้องตำรวจได้ทุ่มเทกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นต้น
“พึ่งได้ วางใจ กรีรินทร์” เป็นสโลแกนของ พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ที่ได้รับการยกย้องและไว้วางใจของตำรวจทั่วประเทศด้านความโปรงใส
พล.ต.ท.ดร.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว จบการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ขณะที่ตำแหน่งหน้าที่กรำศึกผ่านมาแล้วมากมาย อาทิ รอง สวส.สภ.เวียงสระ, รอง สวส.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี, รอง สวส.สภ.เคียนซา, รอง สวส.สน.บุปผาราม, รอง สวป.สน.บางยี่ขัน, สวป.สน.ตลิ่งชัน, สวป.สน.สามเสน, สวป.สน.ดินแดง, รอง ผกก.3 สันติบาล 1, รอง ผกก.2 บก.ป, ผกก.สภ.เกาะสมุย, ผกก.ศูนย์รวมข่าว 191, ผกก.สน.ตลิ่งชัน, ผกก.สน.บางขุนเทียน, รอง ผบก.ทว., รองผบก.น.9, รอง ผบก.อก.บช.น., รอง ผบก.จร., ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, ผบก.น.9, รอง ผบช.น., รอง ผบช.สตส., จเรตำรวจ (สบ 8)
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นี้ เป็นวันลงคะแนนของตำรวจทุกหน่วยพร้อมบัตรลงคะแนนที่สโมสรตำรวจ เพื่อรับเลือกผู้สมัครคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) ซึ่งมีอยู่ 3 หมายเลข ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกัน กกต.ได้จัดให้มีการลงคะแนนของ ตำรวจภูธร ในสถานที่จังหวัดท้องถิ่น นั้นๆ ที่ กกต.ได้จัดขึ้น เป็นต้น